Bidragsytere 2014

Se også Program 2014 (samt program for 2012 og 2013). For beskrivelse av årets tema, «Fiskelykke», se Om konferansen. Under presenteres årets bidragsytere.

***

balcombe-with-rat

Jonathan Balcombe (instituttleder ved The Humane Society University, USA), står for årets videohilsen.

ToreK (2)

Tore Kristiansen (leder for faggruppe Dyrevelferd, Havforskningsinstituttet), holder foredraget Bør fiskerne bry seg om fiskens velferd? og deltar i paneldiskusjonen.

Henrik Stenwig-619x500

Henrik Stenwig (direktør helse og kvalitet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening), holder innlegget Eksempler på fiskevelferdsutfordringer i sjømatproduksjon basert på havbruk og deltar i paneldiskusjonen.

susanna2

Susanna Lybæk (vitenskapelig rådgiver, Dyrevernalliansen), holder innlegget Den usynlige fisken – Dyrevelferdsutfordringer for rensefisk og deltar i paneldiskusjonen.

aud_skrudland

Aud Skrudland (spesialinspektør, Mattilsynet), deltar i paneldiskusjonen.

gudbrand-bakken

Gudbrand Bakken (leder av Rådet for dyreetikk), oppsummerer konferansen.