Program 2015

Dyreetikkonferansen 2015

Mor og barn i dyreriket 

Wergeland, Litteraturhuset (Oslo) fredag 4. desember 2015

09.30–09.35       Åpning

09.35–09.50       Innledning ved Morten Tønnessen (Minding Animals Norge; UiS)

09.50–10.20       Bjarne Braastad (professor i etologi, NMBU): Forholdet mellom mor og avkom hos pattedyr og fugler

10.20–10.50       Guri Larsen (professor emerita i kriminologi, UiO): Er økonomiske interesser overordnet bindinger mellom barn og mor? En fortelling fra fjøset om tvangsseparasjon av kalv og morku

10.50–11.00       Pause

11.00–11.45       Espen Gamlund (førsteamanuensis i filosofi, UiB): Hvilken verdi har dyrenes liv, for dem og for oss?

11.45–12.45       Lunsj (gratis)

12.45–13.45       Panel I: Einar Frogner (styremedlem Bondelaget), Torunn Knævelsrud (seksjonssjef dyrevelferd Mattilsynet), Bjarne Braastad (Norsk huskattforening), Maria Almli (styremedlem Norges Jeger- og Fiskerforbund)

13.45–14.00       Pause

14.00–15.00       Panel II: Live Kleveland (Dyrevernalliansen), Siri Martinsen (NOAH), Cecilie Mejdell (forsker ved Veterinærinstituttet), Torunn Knævelsrud (seksjonssjef dyrevelferd, Mattilsynet)

15.00                    Avslutning