Program 2014

DYREETIKKONFERANSEN 2014 – «Fiskelykke»

Ordstyrer: Kristian Bjørkdahl

13:00 – Åpning v/Kristian Bjørkdahl (SUM/Rådet for dyreetikk)

13:10 – Videohilsen fra Jonathan Balcombe (instituttleder ved The Humane Society University, USA)

13:20 – Tore Kristiansen (leder for faggruppe Dyrevelferd, Havforskningsinstituttet): Bør fiskerne bry seg om fiskens velferd?

14:00 – Pause

14:15 – Henrik Stenwig (direktør helse og kvalitet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening): Eksempler på fiskevelferdsutfordringer i sjømatproduksjon basert på havbruk

14:40 – Susanna Lybæk (vitenskapelig rådgiver, Dyrevernalliansen): Den usynlige fisken – Dyrevelferdsutfordringer for rensefisk

15:05 – Pause

15:30 – Panel 

Ordstyrer: Morten Tønnessen (UiS/Minding Animals Norge)

Deltakere:

Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet

Aud Skrudland, Mattilsynet

Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen

Henrik Stenwig, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

16:45 – Gudbrand Bakken, leder av Rådet for dyreetikk: Avslutning/oppsummering

17:00 – Slutt