Program 2013

Dyrs natur under press

Hvordan vi former dyr i vårt bilde

I dyrevelferdsloven heter det at dyrs velferd skal vurderes ut fra «artstypiske og individuelle behov». Det står også at vi plikter å gi dyrene muligheten til å utøve «naturlig atferd». Ofte øves det vold mot disse bestemmelsene. I landbruket, i naturforvaltningen, i hjemmene våre – og i mange andre sammenhenger – skjer det ofte at dyr ikke får leve ut naturlig atferd. Det er fordi vi mennesker begrenser, hemmer, avler bort, overser, nedprioriterer, eller rett og slett frarøver dyr denne muligheten.

Mink og rødrev holdes i nettingbur med små muligheter til å bevege seg; store rovdyr utsettes for frihetsberøvelse i form av radiomerking, overvåking, bedøvelse, prøvetaking og jakt; sosiale kjæledyr tilpasset et liv i flokk tilbringer dagene alene og i ro; naturlig nysgjerrige griser oppbevares i et miljø nærmest ribbet for stimuli.

I årets utgave av Dyreetikkonferansen setter vi søkelys på alt vi mennesker gjør for å tilpasse dyr til våre formål og behov. Hvor langt kan vi etisk sett gå i å tilpasse et dyr til våre formål? Er det etisk akseptabelt å avle opp ville dyr til et liv i fangenskap? Er et vilt dyr som radiomerkes og overvåkes døgnet rundt fortsatt «vilt»? Hvordan kan vi i praksis anerkjenne at husdyr også har naturlige behov? Spørsmålet vi stiller oss på denne konferansen er altså hvor langt vi mennesker etisk sett kan gå i å manipulere dyrs atferd. Eller enklere: Hvor vilt bør et dyr få være?

Dato og tid: 22. august 2013, 09:00-15:30

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

ArrangørerRådet for dyreetikkSenter for Utvikling og Miljø (SUM, UiO) og Minding Animals Norge

Deltakelse er gratis

***

Program for Dyreetikkonferansen 2013

Dyrs natur under press

Hvordan vi former dyr i vårt bilde

Litteraturhuset (Wergeland-salen), Oslo, 22. august 2013

 

10.00-10.05    Velkomst ved Kristian Bjørkdahl (UiO/Rådet for dyreetikk)

10.05-10.15    Åpning ved Ellen Øseth (statssekretær i Miljøverndepartementet)

10.15-10.25    Videohilsen ved Marc Bekoff (University of Colorado)

10.25-10.50    «Hva er natur i en verden uten villmark?»

Foredrag ved Morten Tønnessen (UiS/Minding Animals Norge)

10.50-11.25    «Alle liker ulv»

Foredrag ved Ketil Skogen (NINA), inkludert 15 minutter til spørsmål og diskusjon

11.25-11.40    Pause

11.40-12.40    «Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene»

Paneldebatt med Arnodd Håpes (Naturvernforbundet), Ketil Skogen (NINA), Siri Martinsen (NOAH) og Åsmund Ystad (Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk). Ordstyrer: Morten Tønnessen

12.40-13.40    Lunsj

13.40-14.15    «Hva er dyrevelferd?»

Foredrag ved Randi Oppermann Moe (Norges Veterinærhøgskole), inkludert 15 minutter til spørsmål og diskusjon

14.15-15.15    «Hvor naturlige liv lever husdyr?»

Paneldebatt med Bjarne Braastad (UMB/Foreningen norske etologer), Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne), Randi Oppermann Moe (NVH), Siri Martinsen (NOAH), Torgeir Trældal (FrP), Hege Gaudernack Tønnesen (Norges pelsdyralslag) og Ola Nafstad (Animalia). Ordstyrer: Kristian Bjørkdahl

15.15-15.25    Avslutning ved Gudbrand Bakken (Rådet for dyreetikk)

 

***

 

Bidragsytere:

gudbrand-bakken

Avslutning ved Gudbrand Bakken (leder av Rådet for Dyreetikk)

marc-bekoff2

Videohilsen ved Marc Bekoff (Professor emeritus ved University of Coloroado at Boulder, se også bloggen Animal emotions)

bjarne.braastad

Paneldeltakelse («Hvor naturlige liv lever husdyr?») med professor Bjarne Braastad (professor ved UMB og representant for Foreningen Norske Etologer); nettside: Braastad.Info)

it_wwf_rasmus_04_web_1

Paneldeltakelse («Hvor naturlige liv lever husdyr?») v/Rasmus Hansson (Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo; tidligere generalsekretær i WWF-Norge)

arnodd_forminska_ny

Paneldeltakelse («Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene») v/Arnodd Håpnes (fagleder for Avdeling for naturmangfold, Naturvernforbundet)

Randi Oppermann Moe

Foredrag v/Randi Oppermann Moe (leder for forskergruppen Dyrevelferd ved Norges Veterinærhøgskole): «Hva er dyrevelferd?», samt deltakelse i panelet «Hvor naturlige liv lever husdyr?»

 

skogen

Foredrag v/Ketil Skogen (seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)): «Alle liker ulv», samt deltakelse i panelet «Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene»

 

Siri.Martinsen.Foto_.Bente_.Isefjær.4-120x180

Foto: Bente Isefjær/NOAH

Paneldeltakelse («Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene» og «Hvor naturlige liv lever husdyr?») v/Siri Martinsen (leder i NOAH – for dyrs rettigheter)

nafstad

Paneldeltakelse («Hvor naturlige liv lever husdyr?») v/Ola Nafstad (Animalia)

TOT_stort

Paneldeltakelse («Hvor naturlige liv lever husdyr?») v/Torgeir Trældal (stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet - Næringskomiteen)

Hege X Tønnesen

Paneldeltakelse («Hvor naturlige liv lever husdyr?») ved Hege Gaudernack Tønnesen (Norges Pelsdyralslag)

DSCN6962

Foredrag ved Morten Tønnessen (førsteamanuensis i filosofi ved UiS, leder av Minding Animals Norge): «Hva er natur i en verden uten villmark?»

ystad

Paneldeltakelse («Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene») v/Åsmund Ystad (sekretær/daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk)

Ellen Øseth MD

Åpning av konferansen v/Ellen Øseth (statssekretær i Miljøverndepartementet)