Program 2012

Se også Videoer 2012 samt bilder fra 2012-konferansen.

Hva vet egentlig Ola og Kari Nordmann om hvordan dyra lever, transporteres og slaktes? Vektlegger de produksjonsforhold og dyrevelferd der de står i butikken og bestemmer hva de skal ha til middag?

Husdyrholdet i Norge har gjennomgått intensivering, men fortsatt møter forbrukeren – i reklamer, på besøksgårder og i mange andre sammenhenger – bilder av et husdyrhold som fremstår som glansbilder: Lykkelige kyr på beite, frittgående høner og kyllinger, griser som roter i jorda og lever livets glade dager. Virkeligheten er i dag ikke like lystig: Mange tusen kyllinger per hall, griser som aldri er utendørs og melkekyr som sjelden er det, okser som står på glatt spaltegulv hele livet, killinger som avlives rett etter fødsel og verpehøns som kasseres etter ett års eggproduksjon. Fremtidsutsiktene er utfordrende for både folk og fe, gitt fortsatt utvikling i retning av mer og mer intensive driftsformer, med stadig færre bønder og stadig større besetninger av husdyr.

Med denne konferansen – den første utgaven av et arrangement som planlegges holdt årlig – ønsker vi å sette søkelyset på den jevne nordmanns kunnskapsnivå om norsk dyrehold. Er norske forbrukere dårlig informert om hvordan husdyrholdet her i landet ser ut? Er de interessert i å vite? Skal vi stilltiende akseptere utviklingen, eller ønsker vi å påvirke?

 • Tid: Fredag 21. september 2012, 09:00-15:40
 • Sted: Litteraturhuset, Oslo (sal: Wergeland)

Arrangører: Rådet for dyreetikkSenter for utvikling og miljø (UiO) og Minding Animals Norge.

Se også info om sidearrangementet «Dyr, menneske og mat – dyreetikk i landbruket» (forskningsseminar, lørdag 22. september kl. 10-16)

 

 

Dyreetikkonferansen 2012:

Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren

Konferansen finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo (sal: Wergeland) fredag 21. september 2012. Deltakelse er gratis (og inkluderer en lett lunsj – 100 porsjoner, så langt det rekker).

09.00 – 09.05 Velkommen ved Kristian Bjørkdahl, UiO (Senter for utvikling og miljø)
09.05 – 09.15 Åpning ved Grethe Fossli, tidligere leder i Rådet for dyreetikk
09.15 – 09.20 Videohilsen fra Peter Singer, filosof/etiker (Princeton University)
09.20 – 09.50 Johnny Ødegård, direktør i TINE – Rådgiving og medlem
Er Tine opptatt av dyrevelferd?
09.50 – 10.20 Kristian Bjørkdahl
Hvorfor er innmat ut?
10.20 – 10.50 Runar Døving, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Markedshøyskolen
Å produsere et dyr: Om lykkelige reklamedyr og forbrukerens fraværende rolle i norsk landbruk
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Paneldebatt: Hvordan formidle dyreetikk – fra gård til gaffel.

 • Runar Døving (SIFO/Markedshøyskolen)
 • Svein Flåtten (Høyre)
 • Arild Hermstad (Framtiden i Våre Hender)
 • Yngve Ekern (matskribent)
 • Johnny Ødegård (TINE)
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.00 Svein Flåtten (stortingsrepresentant for Høyre)
Dyrevelferd og politikk
13.00 – 13.15 Harald A. Nissen (talsmann for Miljøpartiet De Grønne, bystyrerepresentant i Oslo)
Dyrevelferd og politikk
13.15 – 13.45 Bonde Geir Grosberg. Tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Forbrukeren sett fra fjøsgulvet
13.45 – 14.15 Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet
Mattilsynets rolle når det gjelder velferd hos dyr
14.15 – 14.25 Pause
14.25 – 15.30 Paneldebatt: Visjoner for fremtidig dyrehold i norsk landbruk.

 • Ole Fjetland (Mattilsynet)
 • Geir Grosberg
 • Live Kleveland (Dyrevernalliansen)
 • Cecilie Mejdell (Veterinærinstituttet)
 • Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne)
15.30 – 15.40 Avslutning ved Ann Margaret Grøndahl (sekretær for Rådet for dyreetikk)