Om Dyreetikkonferansen 2015

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker. 

Temaet for den første Dyreetikkonferansen, som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 21. september 2012, var Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren. Tema for Dyreetikkonferansen 2013, som fant sted 22. august 2013, var Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyr i vårt bilde. Konferansen i 2014 gikk av stabelen i Trondheim onsdag 20. august, med temaet Fiskelykke. Årets konferanse, den fjerde i rekken, har følgende tema:

Dyreetikkonferansen 2015

Mor og barn i dyreriket

Etter fødselen knytter mor og barn raskt sterke bånd. Denne grunnleggende egenskapen har trolig utviklet seg helt fra tidenes morgen. Mange mordyr har så sterk trang til å beskytte sitt avkom, at de utgjør en stor fare for mennesker som kommer for nær avkommet. Tar vi tilstrekkelig hensyn til båndet mellom mor og barn i vår utnyttelse av dyra?

I husdyrholdet får høner ikke oppleve å ta vare på sine kyllinger, og kyllingene får ikke vokse opp sammen med mor, ei heller andre voksne fjørfe. I melkeproduksjonen tas kalvene vanligvis vekk fra mora umiddelbart etter fødsel. I geitebesetninger avlives ofte bukkekillingene rett etter fødsel.

Gaupeunger er avhengig av mora første leveåret. Skytes mora før vinteren kan ungene gå en vanskelig vinter i møte. Jerv skytes eller avlives mange ganger i eller rett utenfor hiet. Dersom elgkua skytes under høstjakta kan en gjenlevende kalv utsettes for lidelser første vinteren dersom den i det hele tatt overlever. Det antas videre at elgkua påføres lidelser dersom elgkalven skytes om høsten siden mor og barn knytter så sterke bånd. Ved å skyte årskalver framfor kalver og mødre, unngår man ovennevnte problemer. «Skadedyr» (mink, mårhund, villsvin, rotter og mus) kan fanges hele året uavhengig av drektighet og dieunger. Hvis mor avlives vil dieunger sulte og tørste i hjel.

På årets Dyreetikkonferansen ønsker vi debatt om det bør tas hensyn til båndet mellom mor og barn i vårt husdyrhold og under jakt.

***

Årets konferanse er finansiert gjennom bidrag fra Fritt Ord og Rådet for dyreetikk (samt en rest av støtte til Dyreetikkonferansen 2014 fra Dag S. Stiansens stiftelse).