Om Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker. 

Temaet for den første Dyreetikkonferansen, som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 21. september 2012, var Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren. Tema for Dyreetikkonferansen 2013, som fant sted 22. august 2013, var Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyr i vårt bilde. Årets konferanse (2014) går av stabelen i Trondheim onsdag 20. august, med følgende tema:

Fiskelykke

Forskning fra de siste tiårene har vist at også fisk kan føle smerte. Fisk har nevroanatomiske strukturer, biokjemiske signalsystemer og atferd som tilsier at de opplever både behagelige og ubehagelige følelser. Dette er ikke overraskende. Evnen til å skille mellom goder og onder er også til stor hjelp for fisk som skal dekke sine behov, unngå farer, og lære av erfaringer. På tross av ny viten, og en ny dyrevelferdslov som også inkluderer fisk, henger våre moralske intuisjoner om fisk fortsatt etter. Mens de aller fleste av oss vegrer seg for å drukne en katt (det er også strengt ulovlig), kan vi la en makrell kveles langsomt i solsteiken, mens vi fornøyd fotodokumenterer fangsten. Kanskje er dette fordi vi gjerne ser på fisk som et fremmed vesen fra et fremmed element – helt annerledes enn både oss selv og andre dyr – og at vi derfor har mindre empati for fisk?

Utgangspunktet for årets utgave av Dyreetikkonferansen er dette: Hvis vi tar dyrevelferdsloven og den nye kunnskapen om fiskens følelser på alvor, hvordan bør vi – myndigheter, yrkesfiskere, hobbyfiskere, oppdrettere og forbrukere – endre vår praksis overfor fisk? Hva vil dette bety for hvordan vi fisker, og for hvordan vi avliver fisk? Hvordan kan vi lage mer velferdsvennlig fangstteknologi? Hvordan skal vi gi oppdrettsfisken et liv verdt å leve? Er det legitimt å påføre fisk frykt og smerte for vår egen fornøyelses skyld? Hvilke krav skal vi som forbrukere stille til fiskevelferd i fiskerier og i oppdrett?

Hensikten med dette arrangementet er å sette fiskevelferd høyere opp på dagsorden hos myndigheter, fiskeri- og oppdrettsnæringen, hobbyfiskere og forbrukere. Spørsmålet er kort og godt: Hva kan vi gjøre for å sikre fiskelykke?

***

Tid: 20. august kl. 13.00-17.00

Sted: Trondheim Spektrum, Hall H

***

Årets konferanse er finansiert gjennom bidrag fra Dag S. Stiansens stiftelseFiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Rådet for dyreetikk.