Om konferansen

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver, bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker. 

Temaet for den første Dyreetikkonferansen, som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 21. september 2012, var Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren. Tema for Dyreetikkonferansen 2013, som fant sted 22. august 2013, var Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyr i vårt bilde. Konferansen i 2014 gikk av stabelen i Trondheim onsdag 20. august, med temaet Fiskelykke. Den fjerde i rekken (Oslo 4. desember 2015) hadde temaet Mor og barn i dyreriket. Årets konferanse, den femte i rekken, har temaet

Dyreetikkonferansen 2016

Ekstrem forvandling: Avle alt alltid?

Litteraturhuset (Wergeland), Oslo Onsdag 23. november 2016 kl. 10.00-15.00

Nedlastbart program (PDF): Program Dyreetikkonferansen 2016

Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer?

Evolusjon innebærer endring, men i naturen skjer slik endring svært langsomt. Vi mennesker kan imidlertid gripe inn i denne prosessen, ikke minst med avl. Det er ikke noe nytt at dyr formes etter våre ønsker og behov, det har vi gjort siden husdyrholdets begynnelse. I vår tid har imidlertid avlsarbeid blitt langt mer effektivt, og kommersielt. Spørsmålet i dag er derfor: Hvilke begrensninger – praktiske, juridiske, moralske – påligger oss i avlsarbeidet? Hvor går grensen for hva vi kan tillate oss å gjøre?

På Dyreetikkonferansen 2016 vil vi sette søkelyset på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns. Skal for eksempel enkelte hunderaser få avles frem kun av hensyn til utseende, selv om det medfører store helseproblemer? I loven heter det at avl skal skje slik at resultatet er ”robuste dyr med god funksjon og helse”. Oppfylles dette for eksempel i kylling- og lakseoppdrett hvor avl for rask vekst kan medføre deformiteter, skader og smerter? Finnes det dyr som, av hensyn til dårlig livskvalitet som følge av menneskestyrt avl, ikke bør fortsette å eksistere? Vi inviterer til et åpent arrangement på Litteraturhuset i Oslo, der spørsmål som dette vil bli presentert og utdypet, diskutert og gransket.

***

Dyreetikkonferansen 2016 arrangeres av Rådet for dyreetikk og Minding Animals Norge.

Årets konferanse er finansiert gjennom bidrag fra Rådet for dyreetikk (samt en rest av støtte til Dyreetikkonferansen 2015 fra Fritt Ord).

Se også – og del! – vårt Facebook-arrangement.