Program for Minding Animals sitt forskningsseminar 23/8

Under følger programmet for Minding Animals Norge sitt tredje forskningsseminar, som arrangeres fredag 23. august i tilknytning til Dyreetikkonferansen. For påmelding, skriv til post@mindinganimals.no.

Program

Dyrs natur under press

Hvordan vi former dyr i vårt bilde

nma-logo-norsk-1

Minding Animals Norges tredje forskningsseminar

Tid: Fredag 23. august 2013 kl. 12-16

Sted: Domus Nova, Oslo (St. Olavs plass 5), seminarrom 540 (5. etasje)

Alle presentasjoner får 30 min. + 15 min. til spørsmål og diskusjon.

 

1200-1215         Velkomst

1215-1300         Bjarne O. Braastad (Universitetet for miljø- og biovitenskap)

Domestisering og dyrevelferd

1300-1345         Ruth C. Newberry (Universitetet for miljø- og biovitenskap)

Addressing animal welfare issues associated with increased behavioural freedom for laying hens

1345-1400         Pause

1400-1445         Petra Andersson (Göteborgs universitet)

Vem vill (inte) hästarnas bästa? Och vad är hästarnas bästa?

1445-1530         Morten Tønnessen (Universitetet i Stavanger)

Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer

1530-1600         Åpen diskusjon

 

Postet i Ukategorisert