Program 2018 (tema: «Hvor like er mennesker og dyr?»)

Dyreetikkonferansen 2018 finner sted i Fellesauditoriet på NMBU Veterinærhøyskolen i Oslo (Ullevålsveien 72) fredag 23. november kl. 10-14.30.

Ordstyrer: Morten Tønnessen

 

10.00-10.15 – Velkommen og praktisk informasjon v/Morten Tønnessen (UiS)

10.15-10.45 – Dyrenes verden: Intelligens, hukommelse og følelser v/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

10.45-11.15 – Kognitive evner og moralsk status – hvordan skal dyr telle? v/Svein Aage Christoffersen (teolog og etiker, tidligere leder av Rådet for dyreetikk)

11.15-11.45 – Kognitive evner og bevissthet v/ Janicke Nordgreen (NMBU)

11.45-12.15 – Respekt for menneskeverd = artsdiskriminering? v/Dag Hareide (tidligere generalsekretær i NNV, daglig leder Regnskogfondet, rektor Nansenskolen)

12.15-13.00 – Lunsj (gratis for alle påmeldte)

13.00-14.15 – Paneldebatt

Bekreftede deltakere: Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen); Morten Dahle Stærk (Menneskeverd); Siri Martinsen (NOAH); Ketil Jørstad (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

14.15-14.30 – Avslutning/oppsummering

v/Inger Lise Andersen (NMBU, leder av Rådet for dyreetikk)