Program 2018 (tema: «Hvor like er mennesker og dyr?»)

Dyreetikkonferansen 2018 finner sted i Fellesauditoriet på NMBU Veterinærhøyskolen i Oslo (Ullevålsveien 72) fredag 23. november kl. 10-14.30.

Ordstyrer: Morten Tønnessen

 

10.00-10.15 – Velkommen og praktisk informasjon v/Morten Tønnessen (UiS)

10.15-10.45 – Dyrenes verden: Intelligens, hukommelse og følelser v/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

10.45-11.15 – Kognitive evner og moralsk status – hvordan skal dyr telle? v/Svein Aage Christoffersen (teolog og etiker, tidligere leder av Rådet for dyreetikk)

11.15-11.45 – Kognitive evner og bevissthet v/ Janicke Nordgreen (NMBU)

11.45-12.15 – Respekt for menneskeverd = artsdiskriminering? v/Dag Hareide (tidligere generalsekretær i NNV, daglig leder Regnskogfondet, rektor Nansenskolen)

12.15-13.00 – Lunsj (gratis for alle påmeldte)

13.00-14.15 – Paneldebatt

Bekreftede deltakere: Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen); Morten Dahle Stærk (Menneskeverd); Siri Martinsen (NOAH); Ketil Jørstad (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

14.15-14.30 – Avslutning/oppsummering

v/Inger Lise Andersen (NMBU, leder av Rådet for dyreetikk)

Dyreetikkonferansen 2018

Dyreetikkonferansen 2018 finner sted i Fellesauditoriet på NMBU Veterinærhøyskolen i Oslo (Ullevålsveien 72) fredag 23. november kl. 10-14.30, med temaet «Hvor like er mennesker og dyr?».

Selvbevissthet, språk, fantasi, kreativitet, sosiale evner, kultur og moralsk sans – argumentene for hvorfor folk mener mennesket er hevet over dyrene er mange. Nyere forskning viser imidlertid at mennesker ikke er så unike som vi liker å tro. Flere dyrearter viser tegn på selvbevissthet. Så å si alle dyr kommuniserer, hver på sitt vis. Og våre sosiale liv finner sin motpart blant pattedyr, fugler og til og med insekter. Gang på gang de siste par generasjonene har gamle ideer om hva som gjør mennesket unikt blitt vitenskapelig motbevist, eller nyansert. Hvor like er egentlig mennesker og dyr? Og hvilket ansvar legger den økende kunnskapen om dyrs bevissthetsliv, følelser og ulike evner på oss i vår daglige kontakt med dyrene?

Arrangementet er gratis (med lunsj inkludert) og åpent for alle interesserte. Påmelding anbefales (se lenke).

Se også Facebook-event.