Program

Ordstyrer: Morten Tønnessen (leder Minding Animals Norge, medlem Rådet for dyreetikk)

09.00 Velkommen v/Tor Punsvik (viltforvalter i Vest-Agder)

09.15 Ulvens biologi og kulturhistorie v/Petter Bøckman (Naturhistorisk museum, UiO)

09.55 Hva mener næringen om ulven? v/Pål Kjorstad (nestleder Norsk Sau og Geit)

10.10 Pause

10.25 Hva mener dyrevernorganisasjonene om ulven? v/Siri Martinsen (leder NOAH – for dyrs rettigheter)

10.40 Hva mener jegerne om ulven? v/Espen Farstad (informasjonssjef Norges Jeger- og Fiskerforbund)

10.55 Hvilke løsninger har vi/hva finnes av skadeforebyggende tiltak v/Inger Hansen (NIBIO)

11.20 Forvaltning av dyrevelferden – hva gjør Mattilsynet? v/Torunn Knævelsrud (seksjonssjef for dyrevelferd, Mattilsynet)

11.40 Lunsj (for egen regning)

12.15 Paneldebatt m/bl.a. Pål Kjorstad (NSG), Espen Farstad (NJFF), Siri Martinsen (NOAH), Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet)

13.45 Avslutning og oppsummering v/Rasmus Hansson (talsperson Miljøpartiet De Grønne)

Slutt 14.00

Dyreetikkonferansen 2017

Dyreetikkonferansen 2017 finner sted på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 21. november kl. 9-14, med temaet «Ulv, ulv! Hva slags plass har ulven i dagens Norge?» Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding anbefales (se lenke).